KÖPVILLKOR E-HANDEL FÖR RATTA RÄTT TRAFIKSKOLA AB

§1. Köpvillkor
Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. Betalning görs i samband med beställningen med kontokort, Swish eller via delbetalning eller faktura. Kontokort innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med Bambora. När du beställt och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig. För att handla måste du vara över 18 år. Är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få handla.

§2. Priser
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen. Fraktkostnad tillkommer alltid om beställningen avser en vara. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi förbehåller oss också rätten att ändra priser och sortiment utan särskilda notiser om detta.


 §3. Leverans och frakt

Vid leverans via post sänds dina varor normalt 3-5 dagar efter det att du har lagt din beställning. För varor som ej levereras över internet tillämpar Ratta Rätt Trafikskola på 49 kr per order.


 §4. Paket som inte hämtas ut

Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Outlösta varor omfattas normalt inte av ångerrätten.


 §5. Ångerrätt/retur

1. Retur inom 14 dagar
Varor och tjänster kan returneras inom 14 dagar. Kund skall då meddela Ratta Rätt Trafikskola om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalats. Meddelandet skall ske per e-post eller brev.
2. Returadress
Retur av vara skall ske till Ratta Rätt trafikskola AB, Järnvägsgatan 11, 703 62 Örebrol. Retur får inte ske mot postförskott.
3. Ångerrätt
För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats, t.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i Teoricentralens profil.
4. Varans skick vid retur
Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras såvida inte varan förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kund.
5. Kostnad vid retur.
Kostnad för retur av vara bekostas av kunden.
6. Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.

 

§6. Behandling av personuppgifter
I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida godkänner du att Ratta Rätt Trafikskola AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. Dina uppgifter kommer aldrig lämnas vidare.


 §7. Reklamation

Ratta Rätt Trafikskola AB tillämpar STR:s reklamationspolicy. Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss.


 §8. Lagval och forum

Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, tillämpas STR:s reklamationspolicy. Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Efter att tvisten avgjorts av STR:s reklamationsnämnd ska tvisten avgöras av svensk domstol.


 Kontaktuppgifter

Ratta Rätt Trafikskola AB
Järnvägsgatan 11 
703 62 Örebro
Org.nr. 556787-4507
 Tel.nr. 019-184060
Mail. info@rattaratt.se